کمک آموزشی و درسی 23 محصول وجود دارد.

کمک آموزشی و درسی
کمک آموزشی و درسی

محصولاتی برای کمک به کودک شما در اموزش  حروف الفبا . مبانی پیش دبستانی  . ریاضی . دروس دبستان و پیش دبستانی را جستجو و انتخاب نمایید

در هر صفحه
نمایش سریع
35,000 تومان

نرم افزار آموزشی مداد پایه ششم دبستان به منظور اموزش ریاضی ، قران، فارسی و علوم ششم دبستان برای کودکان عزیز شما فراهم شده است.

35,000 تومان
نمایش سریع
30,000 تومان

مجموعه کمک درسی و کمک آموزشی دوم دبستان مداد بصورت تصویری و معلم محور با اموزش ریاضی ، فارسی و علوم دوم دبستان شامل 680دقیقه اموزش تصویری در 6 حلقه DVD  آموزش جامع 3 درس در يک مجموعه  كاملا تصويری بدون نیاز به نصب  قابل اجرا در دستگاه پخش خانگی  پشتیبان معلم کلیه دروس مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

30,000 تومان
نمایش سریع
30,000 تومان

مجموعه کمک درسی و کمک آموزشی سوم دبستان مداد بصورت تصویری و معلم محور با اموزش ریاضی ، فارسی و علوم سوم دبستان شامل 680دقیقه اموزش تصویری در 6 حلقه DVD  آموزش جامع 3 درس در يک مجموعه  كاملا تصويری بدون نیاز به نصب  قابل اجرا در دستگاه پخش خانگی  پشتیبان معلم کلیه دروس مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

30,000 تومان
نمایش سریع
30,000 تومان

مجموعه کمک درسی و کمک آموزشی چهارمدبستان مداد بصورت تصویری و معلم محور با اموزش ریاضی ، فارسی و علوم چهارم دبستان شامل 680دقیقه اموزش تصویری در 6 حلقه DVD   كاملا تصويری بدون نیاز به نصب  قابل اجرا در دستگاه پخش خانگی  پشتیبان معلم کلیه دروس مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

30,000 تومان
نمایش سریع
30,000 تومان

مجموعه کمک درسی و کمک آموزشی پنجم دبستان مداد بصورت تصویری و معلم محور با اموزش ریاضی ، فارسی و علوم پنجم دبستان شامل 680دقیقه اموزش تصویری در 6 حلقه DVD  آموزش جامع 3 درس در يک مجموعه  كاملا تصويری بدون نیاز به نصب  قابل اجرا در دستگاه پخش خانگی  پشتیبان معلم کلیه دروس مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

30,000 تومان
نمایش سریع
30,000 تومان

مجموعه کمک درسی و کمک آموزشی ششم دبستان مداد بصورت تصویری و معلم محور با اموزش ریاضی ، فارسی و علوم ششم دبستان شامل 680دقیقه اموزش تصویری در 6 حلقه DVD  آموزش جامع 3 درس در يک مجموعه  كاملا تصويری بدون نیاز به نصب  قابل اجرا در دستگاه پخش خانگی  پشتیبان معلم کلیه دروس مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

30,000 تومان
نمایش سریع
19,000 تومان

تدریس درس به درس ریاضی توسط مدرسین کشوری تدریس ریاضی همراه با دست ورزی های ساده غنی سازی مفاهیم ریاضی رفع تمام چالش های مفهومی ریاضی آشنایی اولیا با روش های نوین آموزش ریاضی همراه با دانش آموزان رفع سردرگمی های آمزشی بین خانه و مدرسه

19,000 تومان
نمایش سریع
19,000 تومان

تدریس درس به درس ریاضی توسط مدرسین کشوری تدریس ریاضی همراه با دست ورزی های ساده غنی سازی مفاهیم ریاضی رفع تمام چالش های مفهومی ریاضی آشنایی اولیا با روش های نوین آموزش ریاضی همراه با دانش آموزان رفع سردرگمی های آمزشی بین خانه و مدرسه

19,000 تومان
نمایش سریع
19,000 تومان

تدریس درس به درس ریاضی توسط مدرسین کشوری تدریس ریاضی همراه با دست ورزی های ساده غنی سازی مفاهیم ریاضی رفع تمام چالش های مفهومی ریاضی آشنایی اولیا با روش های نوین آموزش ریاضی همراه با دانش آموزان رفع سردرگمی های آمزشی بین خانه و مدرسه

19,000 تومان
نمایش سریع
19,000 تومان

تدریس درس به درس ریاضی توسط مدرسین کشوری تدریس ریاضی همراه با دست ورزی های ساده غنی سازی مفاهیم ریاضی رفع تمام چالش های مفهومی ریاضی آشنایی اولیا با روش های نوین آموزش ریاضی همراه با دانش آموزان رفع سردرگمی های آمزشی بین خانه و مدرسه

19,000 تومان
نمایش سریع
19,000 تومان

تدریس درس به درس ریاضی توسط مدرسین کشوری تدریس ریاضی همراه با دست ورزی های ساده غنی سازی مفاهیم ریاضی رفع تمام چالش های مفهومی ریاضی آشنایی اولیا با روش های نوین آموزش ریاضی همراه با دانش آموزان رفع سردرگمی های آمزشی بین خانه و مدرسه

19,000 تومان
نمایش 13 - 23 از 23 مورد

تازه‎های وبلاگ